2021-2022 OTOPARK AZAMİ FİYAT TARİFESİ

KAÇ KAYME ?

0-1 SAAT20,00 ₺
1 SAATTEN SONRAKİ
(HER SAAT)
10,00 ₺
1 GÜNLÜK 100,00 ₺

ÖZEL HÜKÜMLER

• Yukarıda yer alan fiyat tarifesi otomobil, hafif ticari araç, minibüs, midibüs ve motosikletler için geçerlidir.
• 1 gün kalacağı beyan edilen aracın 24 saati doldurmasından itibaren 1
günlük ücret uygulanır.
• Otoparka giriş yapan aracın günlük kalacağının beyan edilmemesi
durumunda, saatlik tarife uygulanır
• Aylık abonelik ücreti; günlük ücretin %50’sinin 30 gün ile çarpımı sonucu çıkan tutardır.

GENEL HÜKÜMLER

  1. Bu fiyat tarifesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 12.12.2004 Tarih ve 25671 sayılı Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre Ankara Ticaret Odasınca
    hazırlanmıştır.
  1. Bu tarifeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır.
  2. Bu fiyat listesi 5174 sayılı kanuna tabi odalar için geçerlidir.
  3. Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.
  4. Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86-87-88-89-90-91 ve 92. maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93. maddesindeki para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

Bir Cevap Yazın

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: