2022 YILI ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM AZAMİ FİYAT TARİFESİ

KAÇ KAYME ?

Sınıf İnsan ve yük taşımak için tasarlanmış asansörler;Ücret (Aylık)
1600 kg
kapasite ve
altı
Ücret (Aylık)
1601 kg
kapasite ve
üstü
I, II ve IV
a) 2 – 10 Durak383,00 ₺473,00 ₺
I, II ve IV
b) 11 – 16 Durak570,00 ₺473,00 ₺
I, II ve IV
c) 17 – 20 Durak 570,00 ₺668,00 ₺
IIIHastaneler ve bakımevleri dâhil, sağlık-bakım amaçları için tasarlanmış
asansörler (24 hafta arıza hizmeti dâhil)
953,00 ₺1.140,00 ₺
VServis asansörleri. 100 kg ~ 250 kg 383,00 ₺435,00 ₺
VIÖzellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarlanmış asansörler.(hızları
2.5 m/sn ve daha fazla olanlar) 21 Kat ve Üzeri
953,00 ₺1.140,00 ₺

2022 YILI YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM AZAMİ FİYAT TARİFESİ

Açıklama Ücret (Aylık)
Yürüyen Merdivenler758,00 ₺
Dikey Platformlar
0,10 m/s ~ 0,15 m/s
383,00 ₺
Merdiven Tipi (Yatay Platform)
0,10 m/s ~ 0,15 m/s
383,00 ₺

ÖZEL HÜKÜMLER

• Bakım yerinde mesai saatleri içinde sürekli personel bulundurulması durumunda fiyatlar taraflarca anlaşılarak uygulanır.
• Yürüyen merdiven ve yürüyen yollarda 1 (bir) ünite esas alınmıştır.
• Fiyatlara değişen parça, yağ, üstüpü vs. dâhil değildir.
• Fiyatlara K.D.V. dâhil değildir.
• Listede yer almayan fiyatlar taraflarca anlaşılarak uygulanacaktır.
• Asansör periyodik bakım ve onarımları güvenlik aksam değişiklikleri “asansör monte eden montajcı” firmalarca yapılır ve servis hizmeti verilir.
• Fiyatlar Ankara- Merkez için geçerlidir. Ankara dışındaki fiyatlar karşılıklı mutabakatla belirlenir.
• Mesai saatleri dışında asansör arıza servis ücreti olarak ₺50,00 ücret alınır.
• Asansör muayeneleri bina sahipleri tarafından her yıl A Tipi muayene kuruluşuna yaptırılacaktır. Bakanlığın yayınladığı ücretlerde bina sahibince ödenecektir.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliği gereğince, bina yöneticileri asansör aylık periyodik bakım yaptıracağı firmanın İş sağlığı İş
Güvenliği Kanunu hükümlerine göre İSG Sözleşmesi ile firmanın teknik personelinin İSG Eğitim sertifikalarını belgelendirmekle yükümlüdür.
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Bakım, İşletme ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliği gereğince, bina yöneticileri aylık periyodik bakım yaptırmak, her yıl asansör muayenesi yaptırmak ve bunu Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre (bakım faturası veya kırmızı etiket onarım revizyon işleri fatura) ile belgelendirmekle yükümlüdür.

GENEL HÜKÜMLER

  1. Bu fiyat tarifesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre Ankara Ticaret Odasınca hazırlanmıştır.
  1. Bu tarifeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır.
  2. Bu fiyat listesi, 5174 sayılı Kanuna tabi odalar için geçerlidir.
  3. Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.
  4. Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı Kanunun 86-87-88-89-90-91 ve 92. maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93. maddesindeki para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

Bir Cevap Yazın

Up ↑

%d blogcu bunu beğendi: